Read Секој со своето езеро by Ненад Јолдески Online

Секој со своето езеро

Збирката раскази „Секој со своето езеро“ е составена од 14 кратки раскази кои тематски осцилираат околу загрозените урбани пејзажи на градот, околу идентитетот и отуѓувањето, љубовта и тагата, постоењето и смртта. Расказите најчесто се пишувани во минималистички манир, со исклучок на расказот „Николај и мастилавото езеро“ кој се наоѓа во средиштето на книгата. Расказите сеЗбирката раскази „Секој со своето езеро“ е составена од 14 кратки раскази кои тематски осцилираат околу загрозените урбани пејзажи на градот, околу идентитетот и отуѓувањето, љубовта и тагата, постоењето и смртта. Расказите најчесто се пишувани во минималистички манир, со исклучок на расказот „Николај и мастилавото езеро“ кој се наоѓа во средиштето на книгата. Расказите се тензични, драматични и меланхолични, проектирани во двојна перспектива и базирани на канонот на урбаниот топос. Книгата навидум е поделена на четири делови кои се најавени со куси пасажи или цитати. Пишувана е во зимата 2012 година.The book is composed of 14 short stories that oscillate thematically around the imperilled urban landscapes of the city, around identity and alienation, love and sadness, existence and death, most of them set by a restless inky lake. The stories are mostly written in minimalistic manner, with an exception of one story which takes the center part of the book – “Nikolai and the inky Lake.“ The stories are tense, dramatic and melancholic, projected in double perspective and based upon the canon of the urban topos. The book is loosely divided in four parts which are introduced by poetic verses. It was written in the winter of 2012....

Title : Секој со своето езеро
Author :
Rating :
ISBN : 9786084658139
Format Type : Paperback
Number of Pages : 94 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Секој со своето езеро Reviews

 • AleksandraO
  2019-06-10 17:48

  Секој со своето езеро, бесконечно течиме, бесконечно се брануваме. Оваа книга потврдува дека кога сме беспомошни, можеме да се впуштиме во длабочините на езерото, чиј крај немо го гледаме во бесконечноста, ни изгледа преблиску но и предалеку. Ќе ни треба години да го испливаме. Потврдува дека не треба да уништиме нешто што дава плод, да се поддржиме во најтешките моменти, да не заборавиме кои сме, ако сме потонале во ништожноста на животот. Веќе дознаваме дека сме се престорувале во метафора. Прекрасна перспектива на Ненад. Оваа книга беше љубезен, кокетен удар.

 • Maca
  2019-05-31 19:46

  Магично, меланхолично патување низ преубавата Струга. Некои од расказите имаат сериозен потенцијал за кратки филмови.

 • Ненад Јолдески
  2019-05-28 16:51